Co učím

Nabízím
  1. Lekce jógového „tělocviku“ a semináře pro veřejnost
  2. Kurzy pro instruktory a zájemce o samostatnou soustavnou jógovou praxi

Pro účast na lekcích nemám žádné podmínky, otevřené jsou každému, kdo je ochotný „investovat“ do cvičení trochu fyzické námahy a notnou dávku pozornosti. Protože ve svých lekcích vycházím z Ashtanga Vinyasa Yoga, tak jsou dynamické a nejsou zcela vhodné pro ty, kdo jsou oslabeni např. nemocí či věkem. Zcela nevhodné, vzhledem k neustálé aktivaci břišních svalů, jsou pro těhotné. Specielně pro ně doporučuji lekce s Lenkou Štědronskou – viz GRAVIDJÓGA .

Mottem mého přístupu dnes je: „Není důležité co, ale jak.“ Chci tím říct, že je do jisté míry jedno jaké ásany člověk dělá, ale důležité je jak dělá a to ne ve smyslu „dokonalosti“ formy, ale jak je v nich ukotven pozorností, jak v nich dýchá, jak ásany „vytváří“. Ústředním prvkem toho co předávám je především dýchání, nejprve přirozené a později snad i nadpřirozené:)

S Instruktory a vážnými zájemci o prohloubení vlastní jógové praxe se o své 25 let sbírané zkušenosti dělím v rámci UNEDERGROUND YOGA SCHOOL .

 

Co nepředávám

Nedávno se mně Laura Crowe v rozhovoru pro Spirit Life Magazine ptala, na kterou stranu se klaním na kyvadle mezi tradicí a inovací? Odpověděl jsem jí, že na všeliký překotný pokrok, a to ve všech oborech, se dívám s jistou dávkou nedůvěry. Dříve vše prověřoval čas. Ten je dnes drahý a tak jím šetříme… Takže srdcem se na kyvadle kloním k tradici. Ovšem skutky, co se jógy týká, jsem „kdovíco“! Byl guru Krišnamačárja tradicionalista, nebo inovátor? Čím byli Pattabhi Jois či B. K. S. Iyengar? Všichni čerpali z nějaké tradice, ale přetavili ji svými osobními zkušenostmi. Co tedy jsou? A co jsem já, když čerpám z toho, co mě učil B. N. S. Iyengar, ale uplatňuji to v úplně jiných kulturně-společenských, klimatických a dalších podmínkách?

Takže nepovažuji se za inovátora ani zakladatele nové školy, pouze se snažím důsledně nepředávat blbosti, kterých jsem za 25 let praktikování jógy na sobě napáchal dost.

 

A co tedy učím
  1. Pravidelné lekce, v rámci kterých stále čerpám z Ashtanga Vinyasy (jak mne ji uči B.N.S.Iyengar), tak že jsou dynamické a mnozí je budou vnímat jako fyzicky náročné. Nedržím se však pevně sérií, neboť po návštěvnících nevyžaduji aby doma samostatně cvičili, ale snažím se je k tomu „pouze“ inspirovat. Ústředním prvkem zájmu je dýchání, jeho technika a snaha navést účastníky na to aby mnohem víc pozornosti než vnější formě ásan věnovali tomu co se děje uvnitř a to jako pasivní pozorovatelé tak i jako aktivní „tvůrci“. Termíny lekcí naleznete v ROZVRHu
    Doplněkem lekcí jsou pak víkendové semináře, v rámci kterých jdeme více do hloubky, ať již technice dýchání, tak ve vytváření pozice atp. Podrobný popis témat seminářů najdete na stránce SEMINÁŘE
  2. Underground Yoga school – jedná se o cyklus seminářů ve kterém se s instruktory, nebo i adepty na instruktorství, a to různých stylů a škol jógy dělím o zkušenosti nasbírané během mé instruktorské praxe.