Co učím

Nabízím
  1. Lekce jógového cvičení a semináře pro veřejnost
  2. Kurzy pro instruktory a zájemce o samostatnou soustavnou jógovou praxi

Pro účast na lekcích nemám žádné podmínky, otevřené jsou každému, kdo je ochotný „investovat“ do cvičení trochu fyzické námahy a notnou dávku pozornosti. Protože ve svých lekcích vycházím z Ashtanga Vinyasa Yoga, tak jsou dynamické a nejsou zcela vhodné pro ty, kdo jsou oslabeni např. nemocí či věkem. Zcela nevhodné, vzhledem k neustálé aktivaci břišních svalů, jsou pro těhotné. Specielně pro ně doporučuji lekce s Lenkou Štědronskou – viz GRAVIDJÓGA .

Mottem mého přístupu dnes je: „Není důležité co, ale jak.“ Chci tím říct, že je do jisté míry jedno jaké ásany člověk dělá, ale důležité je jak je dělá a to ne ve smyslu „dokonalosti“ formy, ale jak je v nich ukotven pozorností, jak v nich dýchá, jak ásany „vytváří“. Ústředním prvkem toho co předávám je především dýchání…

ad a) Vedu pravidelné lekce, v rámci kterých stále čerpám z Ashtanga Vinyasy (jak mne ji uči B.N.S.Iyengar), tak že jsou dynamické a mnozí je budou vnímat jako fyzicky náročné. Nedržím se však pevně ashtangových sérií, neboť po návštěvnících nevyžaduji aby doma samostatně cvičili, ale snažím se je k tomu „pouze“ inspirovat. Ústředním prvkem zájmu je dýchání, jeho technika a snaha navést účastníky na to aby mnohem víc pozornosti než vnější formě ásan věnovali tomu co se děje uvnitř a to jako pasivní pozorovatelé tak i jako aktivní „tvůrci“. Termíny lekcí naleznete v ROZVRHu
Doplněkem lekcí jsou pak víkendové semináře, v rámci kterých jdeme více do hloubky, ať již technice dýchání, tak ve vytváření pozice atp.

ad b) S Instruktory (různých škol a stylů jógy, nejen Ashtanga Vinyasy) a vážnými zájemci o prohloubení vlastní jógové praxe se o své 26 let sbírané zkušenosti dělím v rámci UNEDERGROUND YOGA SCHOOL .