Rozvrh

 

Vzhledem k situaci je zahájení lekcí zatím odloženo… 

 Lekce velmi volně čerpají z sérií Ashtanga Vinyasa Yogy. Mým přáním je, aby byly návodem a podporou v domácí praxi. I proto mají stále stejné schema, kdy s každým vyšším stupněm jsou jednodušší pozice nahrazovány obtížnějšími.

Pondělí 18:00-19:30

 Základy praxe

Nácvik přirozeného dýchání, úplný výdech, nádech do beder. Cvičí se sestava složená hlavně z pozic ve stoji souvisejících s držením těla a uzemněním a pozic předklonových a torzních, které působí zdravotně preventivně. Vhodné pro začínající.

Úterý 18:30-20:00

Rozvíjení praxe 1

vychází z předchozího stupně a rozvíjí ho: tématem je prohlubování vědomého dýchání, v sestavě jsou zařazeny obtížnější předklony, pozice na rozhýbání kyčlí, vlídné záklonové ásany.

Středa 19:00-20:30

Rozvíjení praxe 2

rozvíjí předchozí stupeň: sestava je složena z intenzivnějších předklonů i záklonů, zařazen je nácvik stoje na hlavě, snadné pozice na rukou a pozice předpokládající trochu rozhýbané kyčle.

Čtvrtek 18:30-20:00

Laboratoř

zkoušíme a zkoumáme intenzivní předklony i záklony, pozice na rukou, na hlavě a vůbec, rozhýbáváme tělo všemi fyziologicky přípustnými směry. Lekce je určena pravidelně samostatně praktikujícím.

Lekce jsou na gymnáziu prof. J. Patočky v Jindřišské v Jindřišské 36, Praha 1. Budova je ukryta za kostelíkem sv. Jindřicha a sv. Kunhuty u zastávky tram. Jindřišská.

Cena za lekci je 200,- Kč

Na všechny lekce prosím přicházejte 10 minut před zahájením.
Podložku na cvičení noste prosím vlastní, v tělocvičně nejsou k dispozici.