Joga online – video kurz

Nejlepší praxe je každodenní, proto vznikl projekt joga online. Jeho cílem je pomoci zahájit každodenní cvičení, ale hlavně podpora v jeho udržení. Naleznete zde videa s návody k nácviku dýchání, videa osvětlující techniky bezpečného a smysluplného provádění ásan, podrobný popis vybraných ásan a zvukové nahrávky s vedenými relaxacemi. Hlavní částí stránek jsou videa s postupně se rozvíjející sérií ásan, jež vás povedou při vašem vlastním cvičení. 

Metoda je postavena na pozvolném rozvíjení praxe. Začíná 10 minutovou sérií ásan, kterou lze vmáčknout do každodenního programu. Smysl takto krátké sestavy je vytvořit zvyk! Na ni pak navazují další, postupně ji rozvíjející. Tyto série jsou již dost komplexní a mají sílu příznivě ovlivňovat zdraví, mobilitu a psychiku praktikujících a to zejména působením vědomého dýchání. Provádění ásan skrze dech pomáhá snadno otočit pozornost dovnitř, mocně podporuje oběh tělních tekutin, masíruje orgány a působí na nervový systém, tím vším pak ovlivňuje naše zdraví. Mimo to cvičení udržuje a rozvíjí funkční mobilitu.

Návod k práci s videi kurzu Začínáme cvičit – jóga online

Cíle

To co já sám očekávám od praktikování jógy dnes je:

První nejkratší ukázové video kurzu joga online
  1. Zdraví – každodenní cvičení dynamické jógy má nepopiratelně významný vliv preventivní, ale i terapeutický na zdraví praktikujícího
  2. Mobilita – (nezaměňujme s nekontrolovanou hypermobilitou) funkční pohyblivost, umožňující nejen bezbolestný pohyb, ale navíc vytvářející předpoklady (tj. pohyblivost, sílu, stabilitu, kontrolu a koordinovanost a schopnost uvolnění) k pouštění se do nových výzev například v podobě dosud nepoznaných sportovních aktivit – život je pohyb!
  3. Kontorla mysli – schopnost neutápět se v nesmyslných úvahách o tom co bylo, či nikdy nebude, schopnost stávat se pozorovatelem a ne obětí vlastních emocí, schopnost jen tak být:)

Ve jménu propagandy se pochlubím, že mi ve větší či menší míře moje praxe jógy tato očekávání naplňuje. A program video lekcí na online.ashtanga.cz , není o ničem jiném než o zkušenostech, které vycházejí z mé 30-tileté praxe jógy.

Metoda video kurzu Joga online

Druhé ukázkové video z joga online
  1. Špatná zpráva : Praxe jógy není o tom, že sledujeme a čteme videa a knihy s jógovou tématikou. Jógu je nutno praktikovat! Aby jógové cvičení plnilo výše zmíněné cíle, je třeba se mu věnovat pokud možno denně (přirovnávám to k čištění zubů).
  2. Dobrá zpráva stačí každý den trochu a už něco se začne dítJ

Začít se cvičením, není až tak velký problém, ale vytrvat, to už je výzva!

Program stránek Joga online má dvě části. První, která je zaměřena v první řadě na podporu vytvoření návyku pravidelně cvičit. Za tím účelem je taktické „NEPŘEPÁLIT START“! Tomu je podřízena celá metoda, která spočívá v postupném prodlužování pravidelné praxe a to od úplně jednoduchého, krátkého cvičení, oproštěného od jakékoliv techniky. Tato krátká série postupně „bobtná“ jsou přidávány nové ásany a postupně přes techniku pozic  je pak pozornost u delších sérií směřována víc a víc k dechu. Poslední série kurzu – Série 28 ásan již představuje vcelku komplexní cvičení zahrnující pozice ve stoji,  předklonové, rotační, záklonové a pozici převrácenou. Trvá ca 33 minut. Druhá část je složena z výukových videí a návodů „jak na to“.

Jste začátečník nebo pokročilý

Ať jste začátečník, bez zkušeností s jógovým cvičením, nebo již s jógou zkušenosti máte, ale váš cíl je začít ji dělat denně samostatně, tak postup práce s videi bude s jediným rozdílem, kterým bude rychlost postupu vpřed.

Začínáme cvičit

Třetí navazující video joga online

Jak bylo zmíněno výše, cílem první části programu je vytvořit zvyk denně cvičit. Proto jsou všechny lekce tohoto kurzu krátké. To je základní odzkoušená podmínka úspěchu – a úspěchem není nic míň než vytrvat:) Bohužel cenou za časovou stravitelnost videí je jejich nekomplexnost. Pár cviků dokonalé procvičení nezajistí a to jak na úrovni pohybového aparátu a mobility, tak na úrovni zdravotně preventivní. Na druhou stranou i pár minut, kdy se budeme snažit plně soustředit na techniku dýchání a provedení pozic již svou práci na úrovni naší psychiky udělá:)

Jak s videi pracovat

Základní z výukových videí na joga online

Pokud nemáte žádnou zkušenost s jógou začněte s videem Pozdrav slunci, po pár týdnech přistupte k Sérii 4 ásan a dle toho jak budete cvičení zvládat integrovat do svého denního rozvrhu, tak přistupujte k delším a delším sériím. Vedle toho doporučuji průběžně pracovat s videii ze sekcí „Minisemináře“ a „Ásany podrobně“ Ve kterých jsou detailně popsány jednotlivé ásany a techniky jejich provedení.  I když je celá ásanová praxe postavena na dýchání, jehož technice jsou věnována 4 videa, nemějte problém z toho, když pro vás bude jógové dýchání neuchopitelné. Budete-li dýchání denně zkoušet, tak vězte, že čas hraje ve váš prospěchJ

V postupu k delším videím nespěchejte, řiďte se vlastními pocity. A neodpustím si a ještě jednou připomínám, cíl je vytrvat a cesta k němu vede přes „malá sousta“.

Další videa a nahrávky na joga online

K videím ve složkách „Minisemináře“ a „Ásany podrobně“, doporučuji občas se vracet, je možné, že v nich vždy najdete něco nového v závislosti na tom, jak si budete prohlubovat vnímání svého těla. Tato videa postupně doplňuji o další ásany a vysvětlení a návody.

Zvukové nahrávky Relaxace slouží jako podpora pro Vaši závěrečnou relaxaci po skončení cvičení ( týká se delších videí ). Je na vás jaký typ relaxace si vyberete. Relaxace si lze pustit i jen tak – večer, po obědě, kdykoliv.

Kdy cvičit a další věci kolem

Cvičení je nejlépe se věnovat ráno na lačno a to vždy ve stejnou dobu. Tělo je sice ztuhlé, ale to je bohatě vyváženo tím že:

  • Hlava je ještě vcelku prázdná, tak že je snazší se na cvičení soustředit
  • Žaludek je prázdný
  • Snáz vytvoříme zvyk praxe ve stejnou dobu
  • Cvičení nám“zvedne energii“ s čímž se radostněji vstupuje do nového dne:)

Pokud si chcete cvičení užít, tak doporučuji nepřecpat se těsně před spaním. Jinak ke cvičení nepotřebujete v podstatě nic, i když hodí se neklouzavá podložka, která vám nebude ujíždět po podlaze, ale jde to i bez ní. Rozhodně je lepší cvičit na tvrdším podkladu než na příliš měkkém (např. pěnová karimatka).

Na Youtube nalezente ještě další ukázková videa. Videa na placeném webu jsou ve vyšší obrazové kvalitě.

Omezení

S tímto druhem cvičení není radno začínat v těhotenství (V tom případě je lepší jóga pro těhotné např.: www.prosouzneni.cz.

Je třeba mít na paměti i to, že kurz v on-line podobě nemá terapeutický cíl, proto, pokud máte zdravotní potíže či omezení, které myslíte, že by se cvičením mohly zhoršit, konzultujte to se svým lékařem. Z pohledu působení na zdraví berme cvičení jako preventivní.