Underground

Underground Yoga School – škola, která z mistrů dělá žáky

je projekt vzniklý spontánně na základě „poptávky“. Jedná se o sérii kurzů, ve kterých nabízím a předávám zkušenosti nasbírané v průběhu 26-ti let jógové praxe a 19-ti let výuky dynamického jógového cvičení zejména instruktorům, ale nejen jim, kteří praktikování jógy berou jako soustavnou činnost, jako „životní způsob“. Mnohdy máme zažity stereotypy, za jejichž hranici nás nenapadne nahlédnout. Týká se to i cvičení jógy. Stát, dýchat, předklánět či zaklánět se lze mnoha způsoby. Ne všechny ale budou stejně efektivní… ‘Vrůstání’ do ásan je dlouhodobý proces, proto neumím nikoho ásánam naučit, pouze vysvětlím a navedu na postupy a techniky, které dnes nebývají zcela běžné a záleží na každém účastníkovi, jak s nimi naloží. Tento přístup vychází z toho, že jógové cvičení neberu jako něco definitivního, dogmatického, ale jako experimentální činnost, kdy každý sám za sebe celý život hledá, jak s aktuálně danými fyzickými a duševními možnostmi praktikovat tak, aby to přinášelo co nejlepší výsledky v rovině zdraví, mobility a sebeuvědomění.

Cyklus seminářů je určen zejména tomu, kdo již má s cvičením jógy (hlavně pak dynamických forem – ashtanga, vinyasa, power atp.) zkušenosti. Přínosem by měl být zejména instruktorům, pro které je nádavkem na závěr cyklu připravený speciální seminář zaměřený na problematiku výuky a adjustmentu. Absolventi z řad instruktorů, kteří absolvují celý kurz, obdrží při splnění podmínek diplom (neakreditovaný MŠMT) potvrzující absolvování. Pokud pak projeví zájem a ochotu uplatňovat nabyté zkušenosti ve svých lekcích, bude jejich jméno a kontakt uveden na těchto stránkách. V budoucnu se pak také mohou těšit na další „doškolovací“ semináře. Akce není vhodná pro začátečníky. Pro absorbování probíraných technik je třeba mít již alespoň částečně rozvinutou vnímavost k vlastnímu tělu a hlavně ochotu dále pracovat na jejím prohloubení.

Program jednotlivých víkendových seminářů, které jsou rozloženy do ca 8 měsů:
 1. Úvodní seminář, jehož mottem je: „Všechno je jinak. Ne však vždy…“
  Cílem tohoto setkání bude narušení představ o pokročilosti naší dosavadní praxe. Ač celý cyklus seminářů je praktický, během tohoto víkendu se nevyhneme nezbytnému výkladu ozřejmujícímu z jakých základů vycházím, jaká je historie dynamického jógování a že názor: „Dělají to tak všichni, tak to musí být správně“, nemá v józe místo! Prakticky i teoreticky rozebereme „normální a přirozené“ dýchání. Podrobně projdeme ashtangové pozdravy slunci Surja namaskár A a B. Vyzkoušíme, jak se umíme předklánět, jak nám fungují nohy a vůbec jak moc máme či nemáme tělo pod kontrolou. Během tohoto setkání se podrobněji seznámíme se zkrácenou a upravenou variantou první série ashtanga vinyasy. Schopnost zacvičit ji pak budeme využívat během dalších setkání…
 2. Předklony a rotace. Motto ,,Aby dýchání nenudilo, vplétejme se při něm do ásan.“
  Praktický seminář, zaměřený zejména na techniku předklánění. Tomu přizpůsobíme i nácvik techniky dýchání. Vyzkoušíme vybrané krije a dechová cvičení a to vše s cílem lépe si uvědomit oblast břicha a pánve. Vysvětlím a vyzkoušíme, na co si v předklonových pozicích dát pozor, tak,abychom se vyhnuli chybám, které při pravidelném dlouhodobém opakování mohou přinést problémy. Budeme zkoušet předklony na vybraných pozicích, zejména první série Ashtanga vinyasa yogy, ale zkusíme i něco obtížnějšího. Poznatky z předklonů pak uplatníme i v rotačních pozicích vč. problematiky rotace hlavy. Stručně řečeno celý seminář bude o zvědomění „středu“.
 3. Nohy a ruce. Motto „Bolí tě záda? Uvědom si nohy!“
  Postupně budeme probírat různé pozice ve stoji, a to z hlediska nohou a jejich propojení se středem. Seminář tak svým zaměřením bude logicky navazovat na předchozí seminář věnovaný předklonům. Mj. si vyzkoušíme různé cviky na rozhýbání nohou. Podíváme se na kyčle a na to, jak je bezpečně rozhýbávat. V dalším se zaměříme na horní končetiny a jak s nimi nakládat, aby byly použitelné v převrácených pozicích jako je stoj na hlavě a stoj na předloktí. Koukneme se i na jednoduchou pozici na rukou – bakásanu. Součástí semináře bude neopomenutelná technika dýchání.
 4. Záklon. Motto: „Záklon nebolí, ale než se to jeden naučí…“
  I tentokrát se budeme věnovat technice dýchání, zaměřena bude na záklonové pozice. (Předpokladem je zvládnuté technicky správné předklánění a dýchání v něm). Motivačně pohovořím o tom, proč se zaklánět. Detailně projdeme „teorií“ záklonů, tzn. na co vše se zaměřit, co vše připravit, tzn. uvolnit a rozhýbat, tak aby finální záklon nebolel či dokonce neubližoval.
 5. Adjustment a vedení lekcí
  V tomto semináři seznámím účastníky s bezpečným způsobem opravování a navádění žáků/klientů do základních tj. předklonových a rotačních pozic. Z obtížnějších pak probereme záklon urdhva dhanurásana a stoj na hlavě širšásana. Budeme probírat, na co je třeba u cvičících dávat pozor, co je podstatné k povšimnutí. Probereme nejčastější „zásadní“ chyby. Hlavně ale budeme prakticky zkoušet na co koukat a kam a jak sahat.
Podmínky úspěšného dokončení studia:

1.) „Závěrečná práce“ – bude k odevzdání před závěrečným seminářem „Adjustment“. Práce bude zahrnovat mj. otázky: Co vás vedlo k účasti na tomto semináři, jakou máte s jógou a s její výukou zkušenost, co vám seminář dal a zda nabyté znalosti hodláte v budoucnu uplatňovat ve svých lekcích. Podrobnosti účastníci obdrží během 4. víkendu.

2.) Ochota a schopnost přijmout principy a zásady cvičení probírané během prvních čtyř seminářů – k dokončení je potřeba min. 3 semnináře plus poslední pátý – Adjustment.

Více o Underground zjistíte z rozhovorů s Šárkou Konečnou – viz ŠTÍTKY/Rozhovory

Hodnocení kurzu absolventy – výběr ze závěrečných pracíUnderground ohlasy

Fotografie z proběhlých běhů: Underground fotky

Podrobnosti a termíny seminářů nového běhu: Undergrond Yoga School – 6. běh